Home

Delta Bijlessen is gespecialiseerd in Taal en Rekenen voor Basisonderwijs en Nederlands, Wiskunde, Economie, Management & Organisatie en Rekenen voor het Voortgezet Onderwijs. Delta Bijlessen geeft bijles in Hilversum en omgeving. Er is weer plaats voor het nieuwe schooljaar 2020/2021.

Voortgezet Onderwijs

Bijlessen: VMBO, MAVO, HAVO en VWO Nederlands, economie, bedrijfseconomie (alleen HAVO), management & organisatie (alleen HAVO), en wiskunde (VMBO/MAVO/HAVO) en onderbouw (VWO).

Examentraining: Delta Bijlessen geeft ook examentraining ter voorbereiding op het eindexamen Nederlands, economie en management & organisatie voor alle richtingen en wiskunde voor het VMBO/MAVO.

Huiswerkbegeleiding: Overige vakken (planning en organisatie, hulp bij verslagen en profielwerkstuk).

Ook bijlessen ter voorbereiding op toelatingsexamen HEAO (diverse richtingen).

Basisonderwijs

Delta Bijlessen geeft ook bijlessen taal en rekenen voor leerlingen van de basisschool groep 5, 6, 7 en 8. (Remedial Teaching). Ook ter voorbereiding op de Citotoets voor groep 8 en Entreetoets voor groep 7. Er wordt gewerkt met de nieuwste werkmethoden en toetstrainers.

Delta

Door diverse redenen kan er een achterstand ontstaan op school. Delta Bijlessen biedt gerichte individuele bijlessen om de achterstand weg te werken of een verbetering te krijgen.

De ervaring leert dat leerlingen na bijlessen bij Delta Bijlessen sterk vooruit gegaan zijn.

De bijlessen kunnen aan huis gegeven worden of op de Minckelersstraat 80 in Hilversum. Voor locatie klik hier.