Bijlessen 2018/2019

Deze week starten de bijlessen weer. Voor bijlessen Taal en Rekenen basisschool en Nederlands, wiskunde, rekenen, economie middelbare school is er weer plaats van maandag tot en met zaterdag. Bel of mail me voor een afspraak.

Delta_Bijlessen_slogan_400x400

Examen economie HAVO en VWO

Het examen VWO economie wordt mei 2014 voor het eerst volgens de nieuwe examenstof geëxamineerd. HAVO was al met de nieuwe examenstof gestart in 2012.

Als je gaat oefenen met oude eindexamens kun je het beste oefenen met:

HAVO Eindexamens 2012, 2013 en pilot (dit waren testexamens volgens de nieuwe stof) examens 2009, 2010, 2011.

VWO pilot examens 2010, 2011,2012, 2013.

Hoewel grotendeels de stof hetzelfde is gebleven komt veel van de nieuwe stof in de pilot examens voor en niet in de reguliere, zoals gevangendillema, termen rond verzekeringen (bijvoorbeeld moreel wangedrag), vraag en aanbod in combinatie met consumentensurplus, MO=MK.

De examens zijn hier te vinden.