Bijlessen

De school is een belangrijke fase. Soms loopt het niet als gewenst. Bijvoorbeeld door problemen met huiswerk maken, de stof is te lastig, door slechte resultaten is het vak niet meer leuk of door ziekte is er een achterstand ontstaan.

Delta Bijlessen kan dan helpen om het niveau en cijfer omhoog te brengen. De slogan van Delta Bijlessen is:”Stijg boven jezelf uit!” Rekening houdend met de capaciteiten van de leerling wordt eruit gehaald wat er in zit. Dit werkt de achterstand weg en kan het verschil maken.

Tijdens een intakegesprek kan er kennis gemaakt worden, de knelpunten in kaart worden gebracht,  plan van aanpak en tijd worden afgesproken. Het intakegesprek is gratis.

Tarief

De bijlessen zijn individueel en bij mij thuis of bij de leerling. Tarief is 32 euro per uur. Bij bijles bij de leerling thuis worden binnen Hilversum 6 euro reiskosten per les doorberekend. Buiten Hilversum worden de reiskosten per les in overleg vastgesteld.