Cito

Cito maakt toetsen voor de basisschool. De bekendste zijn de eindtoets (de Citotoets) en de Entreetoets. Daarnaast maken deze toetsen vaak uit van het leerlingvolgsysteem gedurende de hele basisschool. Deze toetsen en het leerlingvolgsysteem geeft een betere weergave van de prestaties van uw kind, dan het gewone schoolrapport.

Schooladvies

De resultaten van de cito eindtoets is met het (verplichte) advies van de basisschool de basis van de toelating tot een bepaalde middelbare school. De toelatingseisen kunnen per school verschillen. Vaak komt de uitslag van de citotoets overeen met het schooladvies. De middelbare school kan eventueel een extra toelatingstest afnemen.

Voor informatie van de Eindtoets van Cito zelf klik hier. Of kijk op deze pagina.