Eindtoets

Datum

De Cito Eindtoets Basisonderwijs (de citotoets) wordt op dinsdag 18, woensdag 19 en donderdag 20 april 2018 afgenomen. Leerlingen uit groep 8 van de basisschool maken vragen op gebied van Taal, Rekenen/Wiskunde, Studievaardigheden en Wereldoriëntatie. Wereldoriëntatie telt niet mee voor de totaalscore. Dit onderdeel wordt wel op ongeveer driekwart van de deelnemende basisscholen afgenomen. Het plan om de eindtoets later te doen, is vooralsnog een wetsvoorstel.

De Citotoets is geen intelligentietest (wat zit erin?) maar een vaardigheidstest en meet wat de leerling tijdens de basisschool heeft geleerd (wat is er uit gekomen). De uitslag van de Citotoets komt begin maart en is een standaardscore tussen 500 en 550. De uitslag is een hulpmiddel om te bepalen naar welke schoolsoort (VMBO/HAVO/VWO) of welke brugklas de leerling kan. Dit wordt ook in het Leerlingenrapport van de Cito schematisch aangegeven.

Daarnaast is het schooladvies het belangrijkst. In de meeste gevallen komt het advies van de school overeen met de Citoscore. In het schooladvies moet ook rekening worden gehouden met andere factoren die ook bepalend zijn voor een goed resultaat op de middelbare school: motivatie, discipline, doorzettingsvermogen.

Delta Bijlessen is gespecialiseerd in zowel Taal als Rekenen. De bijlessen Taal en Rekenen hebben als referentiekader de Citotoets. Door vroeg te beginnen met bijlessen worden achterstanden weg gewerkt en stijgt het taal- en rekenniveau. In december en januari worden de bijlessen gegeven met behulp van oude Citotoetsen. Zo wordt er niet alleen les in taal en rekenen gegeven, maar ook kennis gemaakt met de manier van vragen stellen van de Citotoets. Het onderdeel Studievaardigheden komt bij Taal en Rekenen aan de orde, maar kan ook extra geoefend worden.  Indien gewenst kan ook aandacht worden besteed aan Wereldoriëntatie (drie afzonderlijke toetsen: Natuuronderwijs, Aardrijkskunde en Geschiedenis).

Twee niveaus

Vanaf 2013 zijn er twee versies van de citotoets:

Eindtoets Basis: voor leerlingen van wie verwacht wordt dat ze naar VMBO gemengd/theorische leerweg of hoger gaan.

Eindtoets Niveau: Voor leerlingen van wie verwacht wordt dat ze naar VMBO basis of kader gaan.

Twee leerlingen

Indien gewenst kan ook in overleg voor twee leerlingen tegelijk bijles worden gegeven. Het advies is om zo vroeg mogelijk te beginnen met bijlessen. In een gratis intakegesprek kan kennis worden gemaakt en de problemen in kaart worden gebracht. Ook kan er een goede en gepaste planning en tijden worden afgesproken.