Examentraining

Delta Bijlessen geeft gericht examentraining Nederlands, economie, bedrijfseconomie, management & organisatie en wiskunde (wiskunde alleen VMBO/MAVO/HAVO). De belangrijkste theorie wordt behandeld en er wordt geoefend met de meest voorkomende sommen, zoals bijvoorbeeld bij economie: vraag en aanbod, consumenten- en producentensurplus, marginale kosten, Lorenzcurve, inkomstenbelasting, prijselasticiteit, procenten etc.

In eerste instantie wordt aandacht gegeven aan de hoofdstukken, die op school behandeld worden, zodat het schoolonderzoekcijfer verbeterd kan worden. Dichter bij het eindexamen wordt de belangrijkste stof herhaald en wordt er geoefend met oude eindexamens.

Voorgaande jaren zijn bijna alle leerlingen er minimaal een punt erop vooruitgegaan, na bijlessen bij Delta. Dus bijvoorbeeld: 5,2 voor schoolonderzoek en 6,7 voor schriftelijk examen. Maar ook het schoolexamencijfer is vaak gedurende het jaar gestegen. Sinds het schooljaar 2016 /2017 gelden de strengere exameneisen. Dus net als vorige schooljaren moet voor het centraal examen gemiddeld een 5,5 worden gehaald, buiten de andere eisen. Daarnaast geldt vanaf 2012/2013 voor HAVO en VWO ook nog dat je voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde maar één 5 op de eindlijst (gemiddelde van het schoolexamen en centraal examen) mag staan. Klik hier voor informatie.

Tarief

Het tarief voor de examentraining is ook 32 euro per uur. (Bij leerling thuis binnen Hilversum 6 euro reiskosten per les extra, buiten Hilversum extra reiskosten in overleg).