Rekentoets

Om het rekenen te verbeteren, is er voor het voortgezet onderwijs een rekentoets ingevoerd. Leerlingen moeten goed kunnen rekenen binnen de volgende domeinen: Getallen, Verhoudingen , Meten & MeetkundeĀ  en Verbanden.

Referentieniveau

Om duidelijk te maken wat leerlingen moeten beheersen, is er een referentiekader ingevoerd met verschillende referentieniveaus:

Referentieniveau 1F: Basisschool

Referentieniveau 2F: VMBO, MBO 1, 2, 3

Referentieniveau 3F: MBO 4, HAVO, VWO

Toetsing

Toetsing gebeurt op de basisschool door middel van de Cito Eindtoets.

In het eindexamenjaar 2013-2014 en 2014-2015 telt de rekentoets nog niet mee voor het wel of niet slagen bij het voortgezet onderwijs. Het cijfer van de toets komt wel op de cijferlijst te staan. Ook telt Rekenen op veel scholen al wel mee in de overige klassen. Vooralsnog telt het alleen bij VWO mee als examenvak.

Zie informatie ministerie van onderwijs

Delta Bijlessen is gespecialiseerd in Taal en Rekenen en biedt ook bijles ter voorbereiding op de Rekentoets.

Uit het verslag van de NRC van juni 2012 blijkt dat na de eerste pilots van de rekentoets het niveau hoe dan ook nog omhoog moet.